u Bosni i Hercegovini


67%

Stanovništva koristi usluge komunlnog preduzeća

1%

Otpada se reciklira

I BUILT MY SITE FOR FREE USING