odlaganje otpada


Jedan od  problema u Bosni i Hercegovini koji se može vidjeti golim okom, i koji veoma negativno utiče na životni prostor, naše zdravlje, sigurnost, ali odražava opštu sliku društva svakako je problem odlaganja čvrstog otpada.  

S obzirom na to da se nove divlje deponije nastaju svakodnevno, njihov stvarni broj nije moguće utvrditi, te neke procjene govore da bi ih na području čitave BiH moglo biti i blizu 10 000.  

Pod divljim deponijama podrazumijevaju se nelegalna odlagališta čvrstog otpada koja u principu ne zauzimaju veliki prostor te sadrže ograničene količine otpada. Najčešće se formiraju u neposrednoj blizini naseljenih mjesta, nerijetko uz sama riječna korita.

 Međutim, problem odlaganja čvrstog otpada u BiH ne završava se na divljim deponijama. Naprotiv, neefikasnost sistemskog uredjenja upravljanja otpadom ključni je uzrok problema, pa su tako divlje deponije samo posljedica lošeg rada sistema.

Pod deponijom se, kako to primjera radi Zakon o upravljanju otpadom u RS-u kaže, podrazumijeva “mjesto za konačno sanitarno odlaganje otpada na površini ili ispod površine zemlje” a koja uključuju interna i stalna mjesta za odlaganje.  

Ali u praksi, paradoksalno, ni legalne deponije ne ispunjavaju standarde propisane domaćim zakonima.predstavljaju odraz nebrige vlasti o riješavanju ovog ključnog pitanja za opstanak i očuvanje Planete. Pravilno odlaganje je veoma važan faktor u smanjenju same proizvodnje smeća, koje se kasnije trajno odlaže, spaljuje ili na neki drugi način odbacuje.

Kako smo do sada govoili samo o lošem načinu brige o otpadu, red je dosao da kažemo i kako se to pravilno upravlja otpadom.

Svakako pravilno upravljanje otpadom počinje razvrstavanjem otpadnih materija u našim domovima, te odlaganje u reciklažne kontenere prema vrsti otpada. Kasnije tako odložen otpad odlazi na reciklažu, što podrazumjeva njegovo ponovno korištenje. Na taj način sav Vaš otpad se ne zakopava na lokalnoj deponiji i samim tim i Vi dajete svoj doprinos u očuvanju Zemlje kao i ljepšoj i čistijoj atmosferi Vašeg okruženja.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING