pokrenimo promjenu


Reciklaža je u našoj zemlji na veoma niskom nivou, pa iako se primećuje blagi porast u tom pravcu statistički podaci ne idu nam u prilog. Slična situacija je i u većini zemalja regiona. Reciklaža je i dalje nedovoljno zastupljena pa ukoliko se i sprovodi, to je prije svega dobrovoljni čin pojedinaca, a ne ozbiljan sveobuhvatan plan države i društva.Medjutim što se više pojedinaca uključi i da svoj doprinost širiće se i svjest o otpadu i reciklaži do koje dolazi samo ukoliko se otpadom pravilno upravlja.

Neka nam cilj bude da svi na svom ličnom primjeru pokažemo našoj okolini kako se pravilno  i savjesno upravlja otpadom. To je naša misija koja vodi očuvanju planete Zemlje i sticanju što ljepšeg ambijenta i atmosfere u društvu u kome sada živimo mi, a "sutra" 

će i naši potomci. 

Jedan od koraka u širenju svjsti o otpadu je svakako informisanje pojedinaca o važnosti pravilnog upravljanja istim, što za cilj ima i ova stranica, a preporučili bi Vam i da posjetite sajt udruženja Ekosfera i pronadjete mnoštvo članaka, radionica i zanimljivog sadržaja na istu temu.(http://eko-sfera.info/ )

I BUILT MY SITE FOR FREE USING