Primjer dobre prakse


Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Zato je veoma važno najprije odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.

Dakle što više recikliramo to manje smeća stvaramo. Zato izdvajamo zemlju koja najviše reciklira kao primjer dobre prakse u pravilnom upravljanju otpadom.

Na prvom mjestu lista zemalja po postotku reciklaže nalazi se Njemačaka. U Nemačkoj, veliki dio stanovništva (čak 68 odsto njih) reciklira. Kako su to postigli? Najprije jer je javna inicijativa koja je imala namjeru da edukuje stanovništvno sprovodila kampanju putem koje je učila stanovnike da odrede šta je to otpad, kompost ili reciklaža tako da je veći dio posla urađen u pojedinačnim domovima. Građani su, takođe, bili u obavezi da plaćaju više za ambalaže što je dovelo do sveokupnog smanjenja njihove upotrebe a povećalo reciklažu.  

Na prmjeru Njemačke vidimo da je sve počelo od javne inicijative. Moć promjene je u našim rukama, ako svako od nas pokrene promjenu u svom domu pa zatim u svojoj zajednici možemo pokrenuti promjenu u cjelokupnom društvu naše zemlje i ostvariti zavidne reztate poput Njemačke, Južne Koreje (koja se nalazi druga na listi po količini recikliranog otpada, 59%), te Australije i Slovenije (sa po 58% recikliranog otpada) i mnogih drugih zemlja koje utiču na smanjenje proizvodnje otpadnih materija i na očuvanje Planete.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING